SEWER SYSTEMS

System kanalizacji E/One. Jak działa? Dlaczego jest lepszy?

video01W świece systemów kanalizacji mniej oznacza więcej. Kanalizacja E/One wymaga tylko płytkiego wykopu i rur o małej średnicy - 40 do 125 mm.
W przeciwieństwie do konwencjonalnych systemów grawitacyjnych,
które wymagają rur o średnicy co najmniej 200 mm i nieraz głębokich wykopów, budowa systemu E/One jest mniej destruktywna dla naturalnego lub zbudowanego przez człowieka otoczenia. Jest także znacząco tańsza od kanalizacji grawitacyjnej. Nie wymaga płukania i czyszczenia kanałów
i studzienek. Przy tym można objąć zasięgiem kanalizacji praktycznie
każdą parcelę.

Na czym polega system kanalizacji E/One?

Większość miast i duża część terenów wiejskich posiada centralną kanalizację. Oznacza to, że ścieki
z całego obszaru są transportowane kanałami do centralnej oczyszczalni ścieków. Zarówno kanalizacja grawitacyjna, jak system E/One są centralnymi systemami kanalizacji. (Przydomowe osadniki gnilne to odrębna kategoria w gospodarce ściekowej - zobacz rozdział pt. "Wysoka cena przydomowych osadników gnilnych" na następnej stronie). Kanały grawitacyjne są tradycyjną częścią kanalizacji centralnej, ich korzenie sięgają akweduktów starożytnego Rzymu. Niestety, pewne cechy technologii budowy kanalizacji grawitacyjnej nie dadzą się ulepszyć mimo upływu wieków: są to systemy kosztowne i mogą wymagać głębokich wykopów. Rury muszą być z dużą dokładnością umieszczone
w wykopie z zachowaniem ciągłego spadku. Są drogie i nie zawsze skuteczne w transportowaniu ścieków, bowiem często stają się nieszczelne.
Nowoczesny system E/One wykorzystuje najnowszą technologię i zdobył sobie uznanie ze względu na swoją niezawodność, małe zapotrzebowanie na obsługę, niskie koszty budowy i eksploatacji oraz możliwość zainstalowania w każdym terenie, niezależnie od topografii. Tylko system kanalizacji
z pompowniami E/One jest w stanie odpowiedzieć na wyzwania stojące przed kanalizacją niskociśnieniową, działającą niezawodnie dzień w dzień.

Małe jest piękne.

Konwencjonalne kanały grawitacyjne zbudowane są z rur o średnicy co najmniej 200 mm, których ułożenie z zachowaniem wymaganego spadku może wymagać głębokich wykopów, niszczących otoczenie takie jak trawniki, ogródki, chodniki. W systemie E/One kanały zbudowane są z rur o średnicy 40 - 125 mm, położonych na stałej głębokości ok. 1,2-1,4 m pod powierzchnią terenu.

Wypełnij ten formularz aby otrzymać dodatkowe informacje.

 

design center poland