O Firmie

Environment One Corporation (E/One) jest firmą wysokiej
technologii (high-tech), zlokalizowaną w USA,
w stanie Nowy Jork, w miejscowości Niskayuna. Znajduje się tam główne biuro administracyjne, inżynieryjne i marketingowe oraz fabryka. Environment One posiada również biura sprzedaży w głównych miastach USA i Australii. Environemnt One jest częścią Precision Castparts Corporation (PCC) - światowego producenta złożonych elementów i produktów metalowych, notowanego na Giełdzie Nowojorskiej pod symbolem "PCP".

Environment One prowadzi działalność w dwóch obszarach:

Kanalizacja ciśnieniowa - E/One Sewer systems
Environment One jest pionierem kanalizacji ciśnieniowej - systemu kanalizacji niezależnego od grawitacji,
w którym kanały układa się na stałej głębokości, równolegle do powierzchni terenu, bez konieczności zachowania spadku. Dziesiątki lat doświadczenia wykazują, że jest to ekonomiczna i skuteczna metoda budowy kanalizacji na "trudnych" terenach - terenach płaskich, podmokłych, skalistych i pagórkowatych.

Sercem systemu kanalizacji ciśnieniowej E/One jest pompa rozdrabniająca, stworzona przez Environment One. Pompa ta rozdrabnia części stałe zawarte w ściekach sanitarnych, tłoczy je do kanałów wykonanych z rur
o małej średnicy. Każdego dnia z systemów kanalizacji E/One korzysta ponad pół miliona osób.

Systemy Dla Energetyki
Doświadczenie i wiedza firmy Environment One w dziedzinie wykrywania i pomiaru submikronowych cząstek zostały wykorzystane do stworzenia serii instrumentów pomiarowych dla przemysłu energetycznego. Monitor Stanu Generatora został zaprojektowany w celu wczesnego ostrzegania przed stanem generatora prądu, zagrażającym awariami, poprzez wykrywanie submikronowych cząstek, emitowanych do gazu chłodzącego generatora podczas wczesnych faz przegrzewania i tworzenia łuku elektrycznego.

Firma Environment One jest również zaangażowana w rozwój technologii z zakresu ochrony środowiska, przewidywania stanów awaryjnych urządzeń i instrumentów pomiarowych.